Naše škola bude prostřednictvím MS Teams využívat toto prostředí na interní komunikaci mezi žákem a vyučujícím, domácí úkoly, složky pro školní materiály, procvičovací testy, videohovory, atd. Rozsah využívání funkcí se bude řídit podle aktuální situace ve škole a daného předmětu (prezenční, kombinovaná, dálková). Školní mail a Bakaláři (známky, poznámky, komunikace) se budou i nadále používat. V případě ztráty hesla kontaktujte třídního učitele.

Zde naleznete důležité odkazy, které vysvětlí jednotlivé funkce v prostředí MS Teams:

Odkaz na webové rozhraní: https://teams.microsoft.com

Odkaz ke stažení aplikace pro PC a mobilní zařízení:

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Stručná úvodní příručka: kliknout zde Úvodní videonávody o fungování MS Teams z pohledu žáka: https://www.youtube.com/watch?v=nyflUCof1pQa

Přihlašovací údaje žáka:

jméno: jmeno.prijmeni@zak.zssendrazice.cz

heslo: Heslo123 (při prvním přihlášení bude vyžadována změna hesla)

Pokud má žák více křestních jmen či příjmení, je použito vždy to první.

Skip to content