Provoz školy

25.-28.1. 2021 prezenční výuka 1. a 2. ročník ( homogenní kolektivy )

distanční výuka 3. až 5. ročník

29.1.2021 jednodenní pololetní prázdniny

1.- 5. 2. 2021 jarní prázdniny

V době pololetních i jarních prázdnin je přerušen provoz školní družiny.

Pololetní hodnocení

  • žákům bude vydán výpis z vysvědčení
  • žáci budou hodnoceni známkou
  • žákům v prezenční formě výuky bude vydán výpis z vysvědčení 28.1.2021 v průběhu poslední vyučovací hodiny
  • žákům v distanční formě výuky při nejbližší možné osobní přítomnosti na vyučování (nejpozději třetí den)
  • hodnocení žáků za 1. pololetí bude pro rodiče zveřejněno v systému Bakaláři 28.1. 2021 ráno

Skip to content