V pátek 11.6.2021 proběhl na naší škole projektový den, zaměřený na mediální, osobnostní a sociální výchovu. Cílem bylo vzbudit zájem o čtenářství a literaturu, rozvíjet schopnost naslouchat si a vyjadřovat svoje pocity, názory, postoje a hodnoty. Díky pěknému počasí mohli žáci využít přírodu kolem školy a učit se na čerstvém vzduchu.

Skip to content