Ke zpracování tématu jsme spojili hodiny čtení, vlastivědy, přírodovědy i výtvarné výchovy. Děti pracovaly ve skupinách, aktivně vyhledávaly v encyklopediích, učebnicích, využily také nástěnné obrazy, které zdobí chodbu naší školy a vytvořily plakáty. Závěrem všechny skupinky úspěšně seznámily ostatní spolužáky s nalezenými informacemi formou prezentace.

Skip to content