Navázali jsme na projekt přírodní krajiny Evropy z prvního pololetí a téma rozšířili o ostatní kontinenty. Pomocí nám byly již žáky vytvořené plakáty. Pracovali jsme s textem, s encyklopediemi, učebnicemi, vyhledávali informace na tabletech, poznatky si přehledně zaznamenávali do sešitů. Téma jsme zakončili skupinovou tvorbou prostorových krajin v rámci výtvarné výchovy, čemuž předcházelo plánování – soupis potřebných materiálů, nákres krajiny, děti si po vzájemné dohodě rozdělily práci apod. Hotové výrobky nyní zdobí prostory naší školy.

Skip to content