Na první jarní den se žáci 1. a 2.třídy zúčastnili exkurze v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem. Seznámili se s životem našich předků, s velikonočními zvyky a tradicemi. Na závěr si vyrobili jarní dekoraci v tvořivé dílně. Počasí nám přálo a jarní výlet jsme si opravdu užili.

Skip to content