1.6. proběhl na naší škole Den dětí, který zorganizovaly žáci 5. třídy. Vymysleli a připravili si pro své mladší spolužáky několik stanovišť se zábavnými úkoly na školní zahradě a patří jim veliké poděkování nejen za přípravu, ale také za trpělivost, se kterou přistupovali k mladším dětem. Překvapením pro všechny byla návštěva policistů, kteří k všeobecnému nadšení předvedli výcvik služebních psů. Počasí nám přálo, den jsme si náramně užili.

Skip to content