Rozsvícení vánočního stromečku – všechny třídy

30.11. jsme slavnostně rozsvítili vánoční stromek před naší školou. Žáci z 5. ročníku nám připomněli vánoční zvyky, následovala recitace básně o vánočním stromečku, za doprovodu akordeonu jsme si společně zazpívali několik vánočních koled a po společném zvolání: „Stromečku, rozsviť se“, se stromek rozsvítil.

Návštěva Městské policie Kolín – 1. třída

Prvňáčci v úterý 16.11. navštívili služebnu Městské policie Kolín. Dozvěděli se, jak se správně zachovat v rizikových situacích, na příkladech z pohádek odhalovali, co je správné a co není.  Prohlédli si, jak vypadá Kolín na záběrech z bezpečnostních kamer a na dvoře na ně čekalo překvapení v podobě policejních aut.

Mobilní planetárium – 1. – 5. třída

Ve čtvrtek se v naší tělocvičně vztyčilo planetárium, ve kterém žáci 1. – 3. třídy zhlédli pořad Astronomie pro děti a 4. – 5. třídy pořad Ze Země do vesmíru. Na témata navážeme ve výuce. Děti pokládaly všetečné dotazy a jen neradi z kopule odcházely.

Skip to content