fotogalerie

Okénko do školy

Fotogalerie

Praktická výuka poskytnutí první pomoci

V pátek 24.6. seznámila zdravotnice paní Kukalová, která má bohaté zkušenosti z působení v záchranné službě, žáky všech ročníků se způsoby poskytnutí první pomoci při různých zdravotních potížích. Děti si např. na figuríně vyzkoušely srdeční masáž nebo na spolužácích techniku obvazování. Velmi děkujeme za praktický a užitečný program.

Projektový den Čteme spolu aneb Tutorské čtení

Dne 20.6. proběhl na naší škole napříč ročníky projekt zaměřený na rozvoj čtenářských dovedností. Shromáždili jsme se na školní zahradě, kde se děti hravou formou rozdělily do věkově smíšených skupin. Náhlý příval deště a bouřky nás zahnal do tříd, kde každá skupinka měla předem určeného tutora – žáka, který disponuje vhodnými organizačními i čtenářskými schopnostmi k vedení svých spolučtenářů. Děti si představily své donesené knihy, společně z nich četly, diskutovaly, plnily zadané úkoly a závěrem hodnotily spolupráci. Kromě vzájemné inspirace, snahy o spolupráci, pomoc, komunikaci a čtenářských zážitků byly výstupem tematicky zaměřené pracovní listy a papírové květiny s titulem diskutovaných knih, které se staly součástí společné čtenářské louky.

Den dětí

1.6. jsme pohybem na čerstvém vzduchu oslavili Den dětí. Na sendražickém fotbalovém hřišti a na školní zahradě žáci 5. ročníku připravili pro mladší spolužáky různé zábavné úkoly, které děti s nadšením plnily.

Výprava do ekocentra Huslík – 1.,2.,3. třída

V rámci vzdělávání v oblasti EVVO se v úterý 31.5.2022 zúčastnili žáci první, druhé a části třetí třídy vzdělávacího programu v ekocentru Huslík. Výpravu jsme začali stylově v lázeňském městě Poděbrady, kde jsme ochutnali jeden z léčivých pramenů a zažili dopolední pohodu na prosluněné kolonádě. Poté jsme odpluli výletní lodí „Král Jiří“ na Soutok, odkud jsme se vydali lužním lesem na Huslík. Čekala nás prohlídka zdejší záchranné stanice. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ze světa zvířat. Jak zvířata žijí, čím se živí, jaké prostředí je pro ně přirozené, co je ohrožuje, jak se o konkrétní zvíře v případě potřeby postarat a jak úrazům zvířat předcházet. Děti si vyzkoušely formou hry postavit například ptačí hnízdo nebo nakrmit ptáčátka a zjistily, že to ptačí rodiče nemají vůbec jednoduché. Celé odpoledne v ekocentru bylo plné her, zábavy, krásného a zároveň poučného povídání. Těšíme se, že se sem brzy na nějakou další akci opět vypravíme.

Preventivní program městské policie ve 4. třídě

Dne 20.5.2022 navštívili čtvrtou třídu strážníci městské policie, kteří žáky seznámili s náplní své práce. Během prezentace skutečných i inscenovaných situací z praxe vyzdvihli důležitost ochranných pomůcek při jízdě na koloběžkách a jízdních kolech, nabádali k zodpovědnému chování v běžných situacích, k ochraně veřejného majetku aj. Děti byly nadšené ze závěrečných aktivit – nasazování pout, snímání otisků prstů a střelby z dětské pistole.

Skip to content