fotogalerie

Okénko do školy

Fotogalerie

Projekt Přírodní krajiny Evropy – 5. třída

Ke zpracování tématu jsme spojili hodiny čtení, vlastivědy, přírodovědy i výtvarné výchovy. Děti pracovaly ve skupinách, aktivně vyhledávaly v encyklopediích, učebnicích, využily také nástěnné obrazy, které zdobí chodbu naší školy a vytvořily plakáty. Závěrem všechny skupinky úspěšně seznámily ostatní spolužáky s nalezenými informacemi formou prezentace.

Den evropských jazyků – všechny třídy

V úterý 27. 9. 2022 jsme na naší škole oslavili Evropský den jazyků. Na projektu se podíleli žáci a učitelé celé školy. Žáci první třídy vypracovávali Českou republiku, druháci Slovensko, třetí třídě byly přiděleny státy, které sousedí s naší republikou, čtvrtá třída se věnovala Velké Británii a pátá třída zpracovala britskou královskou rodinu.
Celý projekt byl zakončen ve čtvrtek 29. 9. 2022 prezentací projektů za přítomnosti všech zúčastněných. Jak práce na projektech probíhala, můžete zhlédnout v přiložené fotogalerii.

Klobouk pro královnu – 5. třída

V rámci tématu Britská královská rodina, kterým se páťáci zabývali v souvislosti s projektem Den evropských jazyků, jsme si povídali o nedávno zesnulé britské královně Alžbětě II. Na mnoha fotografiích, které jsme vyhledali, měla na hlavě zajímavý klobouk. Žáci si ve skupinkách zkusili klobouk pro královnu navrhnout, narýsovat, sestrojit a ozdobit. Svá díla budou včetně vlastního doprovodného textu a vzniklých plakátů k tématu prezentovat před ostatními žáky naší školy.

VZPoura úrazům – všechny třídy

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky VZPoura úrazům, který  je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých formou besed, proběhl na naší škole 19. a 20.9. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se  snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Atletický den

7.9. proběhl Atletický den, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků. Měli možnost vyzkoušet si několik atletických disciplín – běh na 50 nebo 60 m, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh. V hodinách TV ještě výčet doplníme skokem dalekým. Děti se snažily podávat své maximální výkony.

Skip to content