O škole

Základní informace

Stručná charakteristika:

Název školy: Základní škola Kolín – Sendražice, Hlavní 210
Adresa školy: Hlavní 210, Kolín – Sendražice, 280 02
: 08 678 111
IZO: 181114127 ( resortní identifikátor školy)
REDIZO: 691014311 ( resortní identifikátor právnické osoby)
ID datové schránky: esqfkp9
Bankovní spojení: 5909113309/0800
Internetové stránky: www.zssendrazice.cz
Facebooková stránka: https://www.facebook.com/ZSKolinSendrazice
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín, 280 02
Zařazení do rejstříku škol: 1.8.2020
Ředitelka školy: Mgr. Hana Němečková
Hlavní činnost:
Hlavním účelem je poskytování základního vzdělávání a výchovy žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Součásti organizace:
Základní škola Kolín – Sendražice, Hlavní 210
Školní družina Kolín – Sendražice, Hlavní 210
Detašované pracoviště ZŠ a ŠD: Kolín IV., Heverova 191 

Stručná charakteristika:

  • škola nedaleko zastávky MHD a mateřské školy
  • malé počty žáků ve třídách
  • moderně vybavené třídy, počítačová pracovna, velká tělocvična, školní hřiště, v blízkosti les
  • výuka anglického jazyka od 1. třídy
  • péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
  • školní družina
  • stravování ve školní jídelně v areálu sousední mateřské školy
  • rodinná přátelská atmosféra
Skip to content