O škole

Základní informace

Stručná charakteristika:

Název školy: Základní škola Kolín – Sendražice, Hlavní 210
Adresa školy: Hlavní 210, Kolín – Sendražice, 280 02
: 08 678 111
IZO: 181114127 ( resortní identifikátor školy)
REDIZO: 691014311 ( resortní identifikátor právnické osoby)
ID datové schránky: esqfkp9
Bankovní spojení: 5909113309/0800
Internetové stránky: www.zssendrazice.cz
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín, 280 02
Zařazení do rejstříku škol: 1.8.2020
Ředitelka školy: Mgr. Hana Němečková
Hlavní činnost:
Hlavním účelem je poskytování základního vzdělávání a výchovy žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Součásti organizace:
Základní škola Kolín – Sendražice, Hlavní 210
Školní družina Kolín – Sendražice, Hlavní 210

Detašované pracoviště ZŠ a ŠD: Kolín IV., Heverova 191 –  kontakty

Jméno: Email: Telefon:
Kancelář školy kancelar@zssendrazice.cz 321 721 783
Ředitelka školy Mgr. Hana Němečková hana.nemeckova@zssendrazice.cz

739 078 858

Zástupkyně ředitelky Mgr. Šárka Sixtová sarka.sixtova@zssendrazice.cz 607 021 543
Hospodářka školy Jitka Hniličková jitka.hnilickova@zssendrazice.cz 321 721 783
Školní družina 725 505 939
Školník Jaroslav Kuch skolnik@zssendrazice.cz 776 727 268, 702 133  949
Pedagogičtí pracovníci 321 721 783
I. třída Olga Převrátilová DiS. olga.prevratilova@zssendrazice.cz
II. třída Mgr. Lenka Marvánková lenka.marvankova@zssendrazice.cz
III. třída Edita Tomanová edita.tomanova@zssendrazice.cz
IV. třída Ing. Jana Jarolímková jana.jarolimkova@zssendrazice.cz
V. třída  Mgr. Soňa Kysilková sona.kysilkova@zssendrazice.cz
anglický jazyk  Hanoušková Alena alena.hanouskova@zssendrazice.cz
vychovatelka ŠD, AP Helena Adámková helena.adamkova@zssendrazice.cz
vychovatelka ŠD, AP Žaneta Sejnová zaneta.sejnova@zssendrazice.cz
asistentka pedagoga  Simona Tvrdíková simona.tvrdikova@zssendrazice.cz
asistentka pedagoga  Hana Tomášková hana.tomaskova@zssendrazice.cz
asistentka pedagoga  Monika Gaboriková monika.gaborikova@zssendrazice.cz

 

Stručná charakteristika:

  • škola nedaleko zastávky MHD a mateřské školy
  • malé počty žáků ve třídách
  • moderně vybavené třídy, počítačová pracovna, velká tělocvična, školní hřiště, v blízkosti les
  • výuka anglického jazyka od 1.třídy
  • péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
  • školní družina
  • stravování ve školní jídelně v areálu sousední mateřské školy
  • rodinná přátelská atmosféra
Skip to content