Zájmová činnost

Družina

Stručná charakteristika:

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Vychovatelky: Žaneta Sejnová, Helena Adámková

SEZNAMY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO ŠD (šk. rok 2023-24)

PROVOZ

Ranní družina:  6:30 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 16:30

Družina je otevřena od pondělí do pátku.

Ranní družina začíná v 6:30, děti přicházejí nejdéle v 7:20. V 7:40 se rozcházejí na první vyučovací hodinu.

Odpolední družina je od 11:40 a končí v 16:30. Po vyučování děti odcházejí s dozorem do školní jídelny na oběd. Poté se družinoví žáci vrací s dozorem zpátky do budovy školy, kde si je přebírá vychovatelka ŠD.

ŠD je určena  prioritně žákům 1. – 3. ročníku.

 

 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Rodiče si mohou děti vyzvedávat podle řádu ŠD:

  • po vyučování u školy nebo po obědě u školní jídelny
  • od 14:30 hodin
  • děti mohou odcházet ze ŠD bez doprovoduvyznačit na zápisním lístku!

V době 12:00 – 14:30 hodin probíhají ve školní družině zájmové činnosti.

Děti nelze uvolňovat na základě SMS ani po telefonické domluvě. Pokud má dítě odejít samo v jinou hodinu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí odevzdat vychovatelce omluvenku. Na této omluvence musí být datum, čas odchodu, informace o tom, že zákonný zástupce přejímá právní zodpovědnost a podpis zákonného zástupce.

ÚHRADA 

Úhrada činí 750,- Kč za pololetí školního roku. Pokud dítě navštěvuje odpolední družinu, musí mít zároveň uhrazeno stravné, aby mělo zajištěnu teplou stravu.

O způsobu úhrady Vás budeme informovat včas. Vyčkejte na pokyn a platební údaje Vašich dětí.

Stravování účastníků školní družiny si zajistí sami zákonní zástupci v kanceláři školní jídelny od 6 do 12:30 hodin.

Kontakty do školní jídelny: vedoucí ŠJ p. Sekavcová: e-mail: sj.sendrazice@email.cz, mobil: 725 365 7856, pevná linka: 321 726 886

ČINNOSTI

Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu z dopoledního vyučování, zařazují se obvykle po obědě – většinou odpočinek spojený s četbou nebo poslechem.

Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky.

Zájmové činnosti slouží k seberealizaci a dalšímu rozvoji dovedností a poznání.

Příprava na vyučování zahrnuje činnosti související s plněním školních povinností, např. procvičování učiva formou didaktických her, plnění domácích úkolů.

V rámci ŠD budou fungovat zájmové kroužky dle nabídky, která bude zveřejněna na stránkách školy.

Je vhodné, aby děti měly do odpolední družiny svačinku, pití a převlečení na pobyt venku (vše podepsané).

Z důvodu zajištění  všech aspektů výchovně vzdělávacího procesu a bezpečnosti Vašich dětí jsou možné drobné organizační změny.

TELEFONNÍ KONTAKT

Na vaše případné dotazy rádi odpovíme na telefonním čísle 321 721 783.

Na spolupráci se těší paní vychovatelky Žaneta Sejnová a Helena Adámková.

Skip to content