Zájmová činnost

Družina
Tematický rámcový plán školní družiny
pdf
Seznam oddělení školní družiny pdf
Žádost o přijetí účastníka k činnosti ve školní družině pdf
Žádost o odhlášení účastníka z činnosti ve školní družině pdf
Stanovení úplaty za ŠD pdf
ŠD 1 .oddělení přijatí žáci 2021 pdf
ŠD 2 .oddělení přijatí žáci 2021 pdf

Stručná charakteristika:

ŠKOLNÍ DRUŽINA SENDRAŽICE

Základní informace ŠD pro školní rok 2020/2021

Vychovatelky ŠD: Žaneta Sejnová, Helena Adámková

Provoz

Ranní družina:  6:30 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 16:30

Družina je otevřena od pondělí do pátku.

Ranní družina začíná v 6:30, děti přicházejí nejdéle v 7:20. V 7:40 se rozcházejí na první vyučovací hodinu.

Odpolední družina je od 11:40 a končí v 16:30. Po vyučování děti odcházejí s dozorem do školní jídelny na oběd. Poté se družinoví žáci vrací s dozorem zpátky do budovy školy, kde si je přebírá vychovatelka ŠD.

ŠD je určena  prioritně žákům 1. – 3. ročníku.

Ve školním roce 2020/2021 je i v případě volné kapacity prozatím  pozastaveno případné přijetí účastníků z vyšších ročníků vzhledem k doporučením MŠMT k prevenci přenosu nákazy a omezení výskytu nemoci Covid 19  mísením žáků několika ročníků.

Vyzvedávání dětí

Rodiče si mohou děti vyzvedávat podle řádu ŠD:

  • po vyučování u školy nebo po obědě u školní jídelny
  • od 14,30 hodin
  • děti mohou odcházet ze ŠD bez doprovoduvyznačit na zápisním lístku!

V době 12:00 – 14:30 hodin probíhají ve školní družině zájmové činnosti.

Děti nelze uvolňovat na základě SMS ani po telefonické domluvě. Pokud má dítě odejít samo v jinou hodinu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí odevzdat vychovatelce omluvenku. Na této omluvence musí být datum, čas odchodu, informace o tom, že zákonný zástupce přejímá právní zodpovědnost a podpis zákonného zástupce.

Úhrada za ŠD

Úhrada činí 500,- Kč za pololetí školního roku. Pokud dítě navštěvuje odpolední družinu, musí mít zároveň uhrazeno stravné, aby mělo zajištěnu teplou stravu.

O způsobu úhrady Vás budeme informovat včas . Vyčkejte na pokyn a platební údaje Vašich dětí.

Stravování účastníků školní družiny si zajistí sami zákonní zástupci v kanceláři školní jídelny od 6 do 12,30 hodin.

Kontakt ŠJ (p. Sekavcová): e-mail: sj.sendrazice@email.cz

                                               mobil: 725 365 7856

                                               pevná linka. 321 726 886

Činnosti

Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu z dopoledního vyučování, zařazují se obvykle po obědě – většinou odpočinek spojený s četbou nebo poslechem.

Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky.

Zájmové činnosti slouží k seberealizaci a dalšímu rozvoji dovedností a poznání.

Příprava na vyučování zahrnuje činnosti související s plněním školních povinností, např. procvičování učiva formou didaktických her, plnění domácích úkolů.

V rámci ŠD budou fungovat zájmové kroužky dle nabídky, která bude zveřejněna na stránkách školy.

Je vhodné, aby děti měly do odpolední družiny svačinku, pití a převlečení na pobyt venku (vše podepsané).

Z důvodu zajištění  všech aspektů výchovně vzdělávacího procesu a bezpečnosti Vašich dětí jsou možné drobné organizační změny.

 

Na vaše případné dotazy rádi odpovíme na telefonním čísle 321 721 783.

Na spolupráci se těší

                                                                                      Žaneta Sejnová a Helena Adámková

Skip to content