Základní pravidla vlastní ochrany:

 • Mýt si ruce vždy před jídlem a po použití toalety, po cestování dopravou, návratu z nákupů, účasti na veřejných akcích a dalších činnostech, při nichž se dotýkáme předmětů, na které sahali jiní lidé.
 • Po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány, si nesahat na obličej, především do okolí úst, nosu a očí.
 • Při cestě mimo domov mít s sebou roušku a nasadit si ji v případě, když se v okolí vyskytne člověk s příznaky akutní respirační infekce (rouška nechrání absolutně, ale v tomto případě významně sníží velikost expozice).
 • Na osoby používající roušku nepohlížet jako na podezřelé nebo dokonce nebezpečné jedince; rouška je prostředkem ochrany a nikoli projevem nemoci (je pravděpodobnější, že člověk v roušce chrání sebe, protože právě není ve formě a obává se nákazy).
 • V období hrozící epidemie nenavštěvovat hromadné akce, zejména ty, které se odehrávají v uzavřeném prostoru.
 • Trávit část dne na čerstvém vzduchu, obytné prostory hodně větrat.
 • Udržovat se v dobré fyzické i psychické kondici (pak je velká pravděpodobnost, že po případném setkání s nákazou proběhne nemoc jen mírně).

Lidé, kteří na sobě pociťují známky respirační infekce, včetně banálního nachlazení, by měli dodržovat následující pravidla:

 • Zdržovat se v izolaci.
 • Je-li nutné vyjít mezi lidi, pak jen v roušce (a roušky často vyměňovat).
 • Nestýkat se s rizikovými osobami (senioři…), je-li kontakt s těmito osobami nezbytný, použít místo roušky respirátor bez ventilace.
 • Smrkat a kašlat do papírových kapesníků, které se ihned vyhazují!
 • Při kašlání nebo kýchnutí do lokte považovat takovýto oděv za kontaminovaný, co nejdříve se převléknout a oděv vyprat.

Před vstupem do počítačové učebny a před použitím počítačů doporučuji žákům  vždy nejdříve provést dezinfekci rukou. Vydesinfikovat klávesnice a povrchy má vždy učitel, který hodinu končí. Ten také zajistí intenzivní vyvětrání.  

Úplně nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu, chovat se zodpovědně a nepanikařit. Za klíčové považuji nejít nákaze naproti dodržováním výše uvedených doporučených pravidel.

Mgr. Hana Němečková, ředitelka školy

Skip to content