Mimořádný zápis pro ukrajinské děti

Інформація про спеціальний набір для дітей з України на 2022/2023 навчальний рік

Datum a čas zápisu: 16.6. -17.6.2022, 14:00-16:00

Дата та час реєстрації: 16.6. -17.6.2022, 14:00-16:00

Adresa konání zápisu: ZŠ Kolín-Sendražice, Hlavní 210

Адреса реєстрації: ZŠ Kolín-Sendražice, Hlavní 210,

Seznam dokumentů, které prosíme doneste k zápisu:

Перелік документів, які, будь ласка, принесіть на реєстрацію:

– vízový doklad dítěte (vízum „Strpění“ nebo „Dočasná ochrana“)

– візовий документ дитини (віза «Терпимість» або «Тимчасовий захист»)

– doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat (pas / vízum zákonného zástupce)

– документ, що підтверджує право представляти дитину (паспорт/віза законного представника)

– místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

– місце проживання дитини для визначення належності (наприклад, договір оренди, довідка про проживання)

– vyplněnou žádost o přijetí do školy

– заповнена заява про зарахування

Formuláře:

Žádost o přijetí k plnění školní docházky pro cizince (Ukrajina) zde

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad povinné školní docházky/

Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

zde

Přihlášky do školní družiny

Vyplněné přihlášky do školní družiny pro školní rok 2022/2023 mohou žáci současného prvního a druhého ročníku předávat třídním učitelkám do 20.6.2022. Poplatek za školní družinu bude od září 2022 navýšen na 750,- Kč za jedno pololetí.

Mimořádný zápis pro ukrajinské děti

Позачергова реєстрація для українських дітей

čtvrtek 16.6.2022  14:00 -16:00

pátek   17.6.2022  14:00 – 16:00

Z důvodu legislativních nejasností a stále se měnící situaci budou podrobná kritéria pro přijímání do naší školy zveřejněna v červnu.

Через законодавчі неясності та ситуацію, що постійно змінюється, детальні критерії вступу до нашої школи будуть опубліковані в червні.

Pro kontrolu bydliště připravte pas dítěte nebo vízum.

Підготуйте дитячий паспорт або візу, щоб перевірити своє місце проживання.

Skip to content