Třídní schůzky

Pracoviště Sendražice, Hlavní 210 čtvrtek 24.11.2022

Pracoviště Heverova 191 úterý 29.11.2022

Zahájení v obou termínech v 15:30.

Těšíme se na setkání.

Prevence digitální propasti

Vážení zákonní zástupci,

naše škola díky projektu MŠMT Národní plán obnovy – prevence digitální propasti obdržela dotaci  za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Nyní máme pro žáky naší školy k dispozici několik notebooků, které lze využít ke studijním účelům vždy v úterý od 13.00 do 13.45 v učebně 5. ročníku.

Cílem  prevence  digitální  propasti  je zpřístupnění mobilní digitální technologie pro všechny  žáky  tak,  aby  nebyli  vyloučeni  ze  vzdělávání,  které  je  uskutečňováno s podporou digitálních technologií. Například nemohou doma vypracovávat domácí úkoly nebo se připravovat pomocí digitálních zařízení, protože je nemají k dispozici. V odůvodněných případech (např. dlouhodobá absence žáka nebo distanční výuka apod.) je možné uskutečnit i zápůjčku notebooku domů.

Kontakt na ICT koordinátora: sona.kysilkova@zssendrazice.cz

Skip to content