PROSBA ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ SLUNÍČKO

Vážení zákonní zástupci, omylem Vám byla na Vaše účty zaslána platba za stravné ,místo, aby se částka z vašich účtů strhla ve prospěch školky.

Prosíme o zaslání platby zpět, děkujeme a omlouváme se za komplikace.

Nabídka zájmové činnosti

Nabídka zájmové činnosti pro pracoviště Sendražice, Hlavní 210 byla zaslána všem zákonným zástupcům našich žáků prostřednictvím systému Bakaláři. Přihlášky mohou žáci získat i v tištěné formě ve škole nebo níže ke stažení.

nabídka zájmové činnosti

žádost o přijetí

basketball brožura

přihláška na házenou

přihláška pohybové hry s medvědem

kroužek házené – informace

Zájmové útvary

V tuto chvíli probíhá usazení rozvrhu školy a průzkum zájmu o nabízené zájmové aktivity.

Koordinátorem náboru zájmové činnosti je paní vychovatelka Adámková.

O nabízených aktivitách budou žáci informováni do konce týdne.

Zahájení činnosti zájmových útvarů je plánováno od pondělí 19.9.2022.

Pondělní keramiku a kangoo jumping bude pro školu zajišťovat externě Dům dětí a mládeže.

Na tyto aktivity je možné se hlásit na www.ddmkolin.cz/krouzky.

Skip to content