Praktická výuka poskytnutí první pomoci

V pátek 24.6. seznámila zdravotnice paní Kukalová, která má bohaté zkušenosti z působení v záchranné službě, žáky všech ročníků se způsoby poskytnutí první pomoci při různých zdravotních potížích. Děti si např. na figuríně vyzkoušely srdeční masáž nebo na spolužácích techniku obvazování. Velmi děkujeme za praktický a užitečný program.

Projektový den Čteme spolu aneb Tutorské čtení

Dne 20.6. proběhl na naší škole napříč ročníky projekt zaměřený na rozvoj čtenářských dovedností. Shromáždili jsme se na školní zahradě, kde se děti hravou formou rozdělily do věkově smíšených skupin. Náhlý příval deště a bouřky nás zahnal do tříd, kde každá skupinka měla předem určeného tutora – žáka, který disponuje vhodnými organizačními i čtenářskými schopnostmi k vedení svých spolučtenářů. Děti si představily své donesené knihy, společně z nich četly, diskutovaly, plnily zadané úkoly a závěrem hodnotily spolupráci. Kromě vzájemné inspirace, snahy o spolupráci, pomoc, komunikaci a čtenářských zážitků byly výstupem tematicky zaměřené pracovní listy a papírové květiny s titulem diskutovaných knih, které se staly součástí společné čtenářské louky.

Skip to content