V pátek 18.9.2020 se žáci naší školy zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Rozhodli jsme se vylepšit si prostředí v okolí naší školy a udělat tak něco pro přírodu a nás všechny.

Děkujeme organizátorům akce, kteří žákům předem poskytli osobní ochranné pomůcky a materiál  pro uskutečnění. Veškerý nasbíraný odpad byl odevzdán do blízkého sběrného dvora v Sendražicích.

Skip to content