Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., (dále jako „usnesení vlády“).

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná
usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě
vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých
druh škol či jednotlivých ročníků dříve.

Skip to content