Distanční výuka je povinná(online i offline)  – všechny třídy.
Případná neúčast na této formě vzdělávání musí být řádně omluvena zákonnými zástupci dle školního řádu.

Samozřejmě rozumíme tomu, že každý má pro distanční výuku rozdílné podmínky. Škola se maximálně snaží udržet kontakt se všemi  zúčastněnými . Tato snaha by ale měla být i ze strany žáků, respektive zákonných zástupců.

Pokud žák nebude z distančního vzdělávání řádně  a prokazatelně omluven a nebude-li plnit  povinnosti vyplývající z distančního vzdělávání,  budou vyvozena opatření dle školního řádu.

Jsme školou komunikativní, empatickou a otevřenou. Je ale zapotřebí účast  obou stran.

Mgr. Hana Němečková
Skip to content