Vážení rodiče,

pro dodržení podmínky homogenity tříd jsou od 30.11.2020 nastavena režimová opatření tak, aby se žáci z různých tříd potkávali co nejméně.

Z tohoto důvodu jsou nastaveny vstupy dětí do školy na různé časy. Nabízela by se možnost využití více vchodů, toto jsem se ale rozhodla po uvážení nevyužít z důvodu bezpečnosti pro Vaše děti (nevhodný povrch cesty, zejména v zimním období).

Vstup je tedy hlavním vchodem dle časového harmonogramu.

Prosíme, poučte své děti, aby se při čekání na vstup do budovy zdržovali ve skupinkách podle tříd tak, jak jim určí barevné značky umístěné na plotě před školou. Ke vstupu do školy budou skupinky vyzvány ranní službou.

V budově školy jsou zároveň upraveny prostory k odkládání věcí (šatny) tak, aby měla každá třída svůj prostor.

Vyučování začne pro všechny stejně v osm hodin, pauzy – přestávky za účelem použití toalety jsou v každém patře nastaveny tak, aby se třídy nemísily.

Režimová opatření platí i pro školní jídelnu, samozřejmostí je dodržování hygieny rukou, rozestupů před výdejem jídla i u stolů.

Je také vypracován harmonogram pro stravování podle jednotlivých tříd s ohledem na rozvrh hodin a personální možnosti. S tím souvisí možné drobné změny odchodu ze školy pro nedružinové žáky (třída se např. naobědvá v průběhu hodiny TV a tedy žáci odejdou ihned po ukončení vyučování).

 Informace k ukončení vyučování a odchodu jednotlivých tříd Vám podají  třídní učitelé.

Přeměty PI a PSPP – výuka bude probíhat za dodržení režimových opatření ve stanovených termínech

Provoz školní družiny

Ranní družina od 6:30   tři oddělení pro zachování homogenity skupin

                                           prosíme o dodržení rozestupů při ranním příchodu do ŠD

Odpolední družina  do 16:30  tři oddělení pro zachování homogenity skupin

Vyzvedávání dětí je možné po vyučování nebo od 14:30 (výjimky z důvodu lékaře atp. po domluvě s vychovatelkou). Dejte prosím dětem dostatek teplého oblečení! Pokud to jen trochu půjde, do 14:30 budou do programu ŠD zařazovány aktivity na čerstvém vzduchu.

Informace Vám podávám s předstihem, máme před sebou ještě dva dny. Pokud by nastala ze strany vládních opatření či PES nějaká změna, budu Vás neprodleně informovat. Stejně tak prosím za celý tým školy a pochopení v případě posunu času či případné drobné změny harmonogramu chodu školy. Na nedostatky můžeme přijít až v provozu a budeme se snažit o jejich bezodkladné odstranění.

                                                                                                                       Mgr. Hana Němečková

Vstup do budovy : 7:30 III. třída 7:35 I. třída 7:40 IV. třída 7:45 II. třída 7:50 V. třída

Skip to content