Prodloužení nouzového stavu – výuka pokračuje ve stejném režimu .

Prezenční výuka: 1. ročník a 2. ročník – homogenní kolektivy

Distanční výuka: 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník     

Distanční výuka je povinná.  

Školní družina
Dvě oddělení školní družiny pro 1. a 2. ročník – homogenní skupiny po jednotlivých třídách

Školní jídelna
Žáci s prezenční výukou: stravování zajištěno, obědy automaticky přihlášeny
Žáci s distanční výukou: v případě zájmu odběru oběda nutno samostatně přihlásit
odběr jídla možný do jídlonosičů v době : 10:45 -11:00 hodin
Skip to content