Rotační systém vzdělávání pro všechny třídy po týdnech do odvolání :

12. – 16. 4. 2021 II. a IV. třída prezenčně I., III., V. třída distančně

19.- 23. 4. 2021 II. a IV. třída distančně I., III., V. třída prezenčně

Distanční vzdělávání je povinné.

Povinné testování žáků antigenními testy ve škole 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek (testy LEPU).

Školní družina bude v provozu v běžném režimu za dodržení homogenity skupin. (6:30-16:30)

Stravování :

Automaticky jsou přihlášeni strávníci ze tříd, které jsou v aktuálním týdnu v prezenční výuce. Pokud rodič oběd odebrat nechce, musí si sám zajistit odhlášení. Žáci v distančním vzdělávání obědy přihlášené nemají. Pokud mají zájem, oběd si přihlásí a odeberou do jídlonosičů v době 10:45-11:00 u výdejního okénka.

Postupně Vám budeme společně s pedagogy poskytovat další potřebné informace. Mgr. Hana Němečková

Skip to content