Informace k prezenční výuce druhé a čtvrté třídy v příštím týdnu byly zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím systému Bakaláři.

Distanční výuka první, třetí a páté třídy pokračuje zatím ve stejném režimu.

Konzultace pokračují po individuální domluvě ve stejném režimu.

Skip to content