Dne 22.4. si žáci naší školy připomněli Den Země.

V rámci projektového dne diskutovali o potřebě chránit naši Zemi.

Například třeťáci přemýšleli , jak by oni sami mohli pečovat o zdravé životní prostředí a učinili slib, jak k tomu přispějí.

Určovali rostliny, třídili odpadky a sázeli pokojové rostliny  – zjišťovali, jakou péči potřebují ke zdravému růstu.

Ve skupinách se snažili o spolupráci a vhodnou komunikaci mezi sebou.

Odpoledne pak v rámci školní družiny uklízeli v přírodě odpadky.

Skip to content