Letošní, v pořadí již čtrnáctý, ročník Týdne lesů, který se tradičně odehrává v květnu, byl věnován nenahraditelné úloze lesů při ochlazování světa kolem nás. S ohledem na to, že pandemická situace neumožňuje lesním pedagogům pořádat vzdělávací akce, zaměřili se ve svých aktivitách s dětmi na toto téma pedagogové. Připomněli si se svými žáky, že Země má své klimatizační zařízení, které jí pomáhá regulovat teplotu a další vlastnosti vzduchu. Je jím les. Zelený, chladný, krásný les, který utváří charakter naší krajiny.

Ukázka činnosti dětí ve školní družině-frotáž v rámečku z přírodnin.

Skip to content