Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

zatímco Vy ještě užíváte poslední chvíle prázdnin, zaměstnanci školy již pilně pracují na přípravě nového školního roku. Víme, že bude ještě do jisté míry ovlivněn vývojem epidemiologické situace, ale věříme, že již ne v takové míře, jako dva předchozí školní roky. Za celý kolektiv zaměstnanců Vám přeji mnoho optimismu a šťastné vykročení.

                                                                                                             Mgr. Hana Němečková, ředitelka školy

Školní rok bude zahájen ve středu 1.září 2021.

Z rozhodnutí ředitelky školy proběhne první kolo screeningového testování ve všech ročnících.

II.-V. třída                vstup do budovy 7:45 hlavním vchodem

                                  přemístění do učeben

                                  screeningové testování

                                  slavnostní zahájení školního roku

                                  ukončení cca 8:45

I.třída                      Najdi si cestičku do školy-zábavná stezka

                                 začátek u hlavního vchodu do budovy v 7:50

                                 prvňáček si hledá cestu do školy podle označení, plní úkoly

                                 posledním stanovištěm je zkouška statečnosti při otestování

                                 po jejím absolvování získává certifikát, dárečky a pokračuje na své cestě do třídy

                                 slavnostní zahájení od v 8:30 za přítomností zástupce města

doprovod možný s ochranou dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole

Poznámka: testování bude probíhat tzv. samoodběrem

                       u 1.-3. ročníku je umožněna asistence zákonného zástupce za dodržení hyg.opatření

                        antigenní testy GENRUI            https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

                       důležité odkazy a informace:   https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Provoz školní družiny:

Ranní družina: ne

Odpolední družina: ano (do 16:30)

Školní jídelna:

Z technických důvodů v tento den školní jídelna nevaří.

Provoz bude zahájen až ve čtvrtek 2.9.2021.

Pokud Váš syn nebo dcera zůstávají v tento den ve školní družině, vybavte je prosím dostatkem jídla a pití.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Další informace budeme zveřejňovat postupně.

Skip to content