Chytrá klíčenka má platnost 3 roky. Po uplynutí platnosti zůstává i nadále platný čip s nahranými informacemi např. nosiče časové jízdenky v městské hromadné dopravě, klíče pro vstup do budovy a dalších služeb města Kolín. Uplynutím platnosti dochází k ukončení platební funkce a klíčenku již není možné používat k platbám u obchodníků nebo na internetu.
Pokud máte zájem používat klíčenku i nadále pro placení je nutné zakoupit si novou klíčenku za 124 Kč v budově školy.
Novou klíčenku je nutné zaregistrovat všude tam, kde byla používána původní ( Městská knihovna, aj.) a požádat přitom o zrušení předchozí klíčenky, aby ji nikdo nemohl zneužít. Klíčenka pro platební funkci se registruje na stránkách www.kartabezuctu.cz, kde jsou uvedeny detailní informace včetně Obchodních podmínek a Sazebníku.
Nová klíčenka, produkt Partnerská předplacená nálepka, má odlišné Obchodní podmínky a Sazebník od původního produktu.
Pokud je na klíčence po ukončení její platnosti finanční hotovost, je nutné požádat o vybití klíčenky prostřednictvím privátní části webových stránek www.chytraklicenka.cz nebo na telefonní lince 495 800 588. Zůstatek bude po zpracování žádosti převeden na běžný účet vedený u jakékoliv banky v rámci České republiky.

Skip to content