I.třída             dle speciálního rozvrhu

                         čtvrtek   2.9. 2021    do 10 h

                         pátek     3.9.2021    do 10:45

II.-V. třída       čtvrtek   2.9. 2021    do 11:40   třídnické práce

                         pátek 3.9.2021          dle rozvrhu

V září bude převažovat pedagogická diagnostika, žákům bude poskytnut prostor pro adaptaci, dále v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání a v souladu se školním řádem. Dle doporučení MŠMT bude vhodně upraven vzdělávací obsah v jednotlivých předmětech v rámci reflexe uplynulého distančního vzdělávání.

Školní družina:

                         od 2.9.2021   běžný režim   ranní od 6:30 hodin, odpolední do 16:30 hodin

                          1. oddělení    Helena Adámková

                          2.oddělení     Žaneta Sejnová

Zájmová činnost: vyčkáme na výsledky počátečního screeningového testování

                                v případě pozitivního vývoje epidemiologické  situace bude zájmová činnost    

                                zahájena ve vhodném termínu dle aktuální situace (např. od října)

Stravování:

od 2.9.2021 v ŠJ MŠ Sluníčko Sendražice

vyjma samotné konzumace jídla a nápojů jsou žáci povinní používat ochranu dýchacích cest

mezi třídami či skupinami budou dodržovány rozestupy pro minimalizaci vzájemného kontaktu

bude dodržována maximální hygiena rukou a respirační hygiena

strávníkům je vše vydáváno personálem jídelny, je prováděna desinfekce prostor, časté větrání

ve školní jídelně je vždy zabezpečen dohled pedagoga

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Skip to content