Vážení rodiče,

nesděluje se mi to lehce, ale v tuto chvíli není v našich silách zajistit ve škole kvalitní a plnohodnotný výchovně vzdělávací proces v souladu s požadavky na bezpečnost, režimová opatření a hygienu. Nastala situace, kdy je velká část zaměstnanců školy v izolaci, karanténě nebo čerpá OČR. KHS nařizuje karanténu napříč třídami, v jedné třídě i třikrát v jednom týdnu. Zaměstnanci většinou nemají lehký průběh nemoci, nejsou schopni zajistit online výuku tříd v karanténě nebo dokonce výuku hybridní. Po konzultaci s paní Mgr. Klárou Smetanovou, DiS. (Odborný rada oddělení protiepidemického pro okresy Kolín a Kutná Hora) a na základě jejího doporučení bude z důvodu zklidnění epidemiologické situace na naší škole probíhat týden od 31.1.2022 do 4.2.2022 v následujícím režimu:

Pondělí 31.1. 2022 screeningové testování dle platných pravidel

                              prezenční výuka tříd, které nejsou v karanténě, předání výpisu vysvědčení

                              distanční výuka tříd v karanténě – doporučené učivo k procvičování, výpis      

                              vysvědčení bude předán žákům po návratu do školy

                              školní družina je zajištěna v rozsahu 6:30 – 16:30

Úterý 1.2. 2022 až čtvrtek 3.2. 2022     

 ŘEDITELSKÉ VOLNO

 (§24 odst.2 Zákona 561/2004 Sb.) bez nároku na OČR, bez výuky

Pokud zákonný zástupce nemá možnost zajistit si hlídání pro své dítě vlastními silami, nabízíme umístění dítěte ve školní družině s celodenním provozem od 6:30 do 15:30. Tuto nabídku mohou využít i zákonní zástupci žáků, kteří v běžném režimu do školní družiny přihlášeni nejsou. Děti, které tuto možnost využijí, musí mít s sebou jídlo a pití na celý den. V době ředitelského volna není nárok na dotovaný oběd.

Protože je naším společným cílem zlepšit epidemiologickou situaci ve škole, nepřijmeme k docházce dítě s příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota).

Nahlaste prosím Váš zájem o umístění dítěte v družině co nejdříve třídnímu učiteli.

Pátek 4.2.2022

Pololetní prázdniny (bez výuky, provoz školní družiny přerušen)

Prosíme rodiče, aby se v době volna snažili omezit kontakt svého dítěte s okolím a spolužáky za účelem zlepšení epidemiologické situace ve škole a snad klidnějšího průběhu druhého pololetí.

Všem děkuji za pochopení a spolupráci.

 30.1.2022                                                             Mgr. Hana Němečková, ředitelka školy

Skip to content