Dle § 11 odst 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb. ( Vyhláška o zájmovém vzdělávání) bude z důvodu přerušení provozu školní družiny na více než 5 dní v prosinci 2021 a v únoru 2022 úplata za druhé pololetí stávajícím účastníkům poměrně snížena a to na částku 400,- Kč.

Poplatek za 2. pololetí je možné uhradit na účet školy 5909113309/0800, VS žáka, popis platby: ŠD nebo hotově v kanceláři školy. Úhradu proveďte nejpozději do 28.2.2022.

Skip to content