Naše škola se minulý týden zapojila do mimořádné sbírky na pomoc ukrajinským dětem utíkajícím před válkou. Sbírky „Krabice od srdce“ se děti zhostily velmi štědře. Cílem této aktivity je především vést děti k solidaritě, lidskosti a uvědomění si, že je potřebné pomáhat si v nouzi. Společně naplněné krabice jsme odvezli do sběrného místa v Nymburce. Všem patří obrovské poděkování, že jsme společným úsilím potěšili několik dětských ukrajinských dušiček.

Skip to content