Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast, díky vám jsme si mohli významné jubileum školy důstojně připomenout.

Skip to content