Během března a dubna v rámci projektu „Rostliny“ se žáci 4. třídy věnovali tématu poznávání nejčastěji se vyskytujících rostlin na území ČR – v hodinách přírodovědy, pomocí kvízů, atlasů rostlin, při procházce v okolí školy, snažili se co nejrealističtěji nakreslit vybranou rostlinu, rostliny také výtvarně ztvárňovali v hodinách výtvarky, pozorovali růst rostlin, dávali klíčit a sázeli hrách. Na velikonoční návštěvu skanzenu navázali velikonoční tradicí zdobení kraslic a vytvořili si knihu ve tvaru vajíčka, která pojednává o dnech velikonočního týdne.

Skip to content