V pátek 22.4.2022 jsme v naší škole oslavili Den Země. Projektový den zaměřený na témata týkající se ochrany životního prostředí (třídění odpadů, udržitelný způsob života, apod.) proběhl ve všech třídách. Více v galeriích jednotlivých tříd.

Skip to content