5.5. byli prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře. Gratulujeme a přejeme jim radost ze čtení a mnoho literárních zážitků .

Skip to content