Dne 20.5.2022 navštívili čtvrtou třídu strážníci městské policie, kteří žáky seznámili s náplní své práce. Během prezentace skutečných i inscenovaných situací z praxe vyzdvihli důležitost ochranných pomůcek při jízdě na koloběžkách a jízdních kolech, nabádali k zodpovědnému chování v běžných situacích, k ochraně veřejného majetku aj. Děti byly nadšené ze závěrečných aktivit – nasazování pout, snímání otisků prstů a střelby z dětské pistole.

Skip to content