Vyplněné přihlášky do školní družiny pro školní rok 2022/2023 mohou žáci současného prvního a druhého ročníku předávat třídním učitelkám do 20.6.2022. Poplatek za školní družinu bude od září 2022 navýšen na 750,- Kč za jedno pololetí.

Skip to content