Od 1.9.2022 bude naše škola vzdělávat homogenní skupiny ukrajinských žáků na detašovaném pracovišti v ulici Heverova 191 v Kolíně.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne na obou pracovištích ve čtvrtek 1.9.2022 od 7:45 do 8:45 hodin.

Na zahájení školního roku je v prvních třídách povolena přítomnost rodinných příslušníků.

Skip to content