Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky VZPoura úrazům, který  je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých formou besed, proběhl na naší škole 19. a 20.9. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se  snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Skip to content