Den jako malovaný nás na výtvarnou výchovu vyzval ven do nedalekého lesíka. Děti s nadšením tvořily výtvarná díla z přírodnin. Potkali jsme i několik živočichů.

Skip to content