Žáci  v naší škole mají možnost své připomínky, náměty a přání vyjadřovat v komunitních kruzích, ale i pomocí schránky důvěry. Jsou pak podnětem pro zlepšování klimatu školy.

Skip to content