Školu navštívili odborníci z Krajské hygienické stanice.

Skip to content