20. března jsme si v 5. třídě užili barevný projektový den. Nejprve jsme si povídali o změnách v přírodě, které přináší jaro, následovala rozstříhaná Jarní pohádka o violce vonné, děti musely smysluplně seřadit text a plnit různé úkoly. Kromě violky vonné jsme si prohlédli i další jarní květiny na obrázcích a zkoušeli je poznávat v kvízu na tabletech. Barvy nás provázely i při lentilkovém počítání, žáci lentilky třídili na základě podobných znaků, vytvářeli sloupcové grafy, počítali, porovnávali, zakreslovali souřadnice. Zahráli jsme si jarní a zvířecí postřehovou hru dobble, za doprovodu ukulele zazpívali píseň Jaro dělá pokusy. Vytvářeli  barevné koláže tulipánů, třídili barvy na teplé a studené. Dozvěděli jsme se, co je to pixel, podle souřadnic vytvářeli „pixelový“ obrázek a práci zakončili na noteboocích blokovým programováním. Děti pracovaly ve skupinách, střídaly se v rolích, přemýšlely, domlouvaly se… Byl to vydařený den a práce nás velmi bavila.

Skip to content