28. dubna jsme si užili čarodějnický den. Páťáci se vypravili do nedalekého lesíka, kde si prošli čarodějnickou stezku. Na 9 stanovištích plnili rozličné úkoly, které jim přichystala čarodějnice Evžinka, bylo nutné každý úkol pozorně přečíst a k vyřešení použít logické myšlení. Po rozluštění šifry děti získaly indicii k nalezení pokladu, který skutečně nakonec objevily a obdržely i průkaz čarodějnického učně. Někteří naši ochránci přírody neváhali odnést z lesa i nalezené odpadky. Po spálení čarodějnice na školním hřišti si obě třídy opekly špekáčky. Počasí nám po celou dobu přálo.

Skip to content