Společný výlet vlakem do Poděbrad provázený adaptačními aktivitami českých a ukrajinských žáků hrazen z finančního daru nadace The Kellner Family Foundation.

Skip to content