12.6. absolvovali žáci 5. třídy teoretickou i praktickou část dopravní výchovy pro účastníky silničního provozu. Několik z nich se nakonec získalo i cyklistický průkaz.

Skip to content