Společný výlet 5.třídy a 5.D vlakem do Poděbrad provázený adaptačními aktivitami českých a ukrajinských žáků – hrazen z finančního daru nadace The Kellner Family Foundation.

Skip to content