„Bubnuj, aby bylo děti slyšet.“ I naše škola se zapojila do akce „Bubnovačka“, která dává symbolicky a prostřednictvím bubnování hlas dětem zasaženým násilím v rodině. Ve všech třídách proběhl preventivní program na téma násilí, který vyvrcholil hlasitým bubnováním. 

Skip to content