Kde jinde se učit o rostlinách než venku. Vypravili jsme se pozorovat přírodu k nedaleké louce a lesíku. Určovali jsme názvy rostlin podle obrázkových karet i pomocí klíče k určování rostlin. Zjistili jsme, jakými způsoby se mohou rostliny rozmnožovat, že některé jsou jedlé nebo jedovaté apod. Do vlastnoručně vyrobeného zápisníku přírody jsme popisovali, co kolem vidíme, jaké rostliny a živočichy jsme poznali nebo určili a text doprovodili i vlastními ilustracemi. Každý si z hodiny odnášel několik nových poznatků.

Skip to content