Žáci třetí třídy v pracovních činnostech tvořili podle návodu i vlastní fantazie a kreativity výrobky z konstrukčních stavebnic. Ty rozvíjí koordinaci, logické myšlení i tvořivost.

Skip to content