Naši páťáci dnes opakovali učivo zábavnou cestou. Pracovali ve skupinách, jejich úkolem bylo najít barevně odlišené větné celky, určit základní skladební dvojici a slovní druh podmětu. Vždy čekali, až dokončí práci všichni členové skupiny, a navzájem si pomáhali. Samozřejmě jsme si našli i pár minutek na hru.

Skip to content